สำรองข้อมูล

วิธีการสำรองข้อมูล Back up

ข้อมูลในโปรแกรมโฮ๋ราสาดฉบับเลข 7 ตัวจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ฐานข้อมูล ซึ่งจะอยู่ในไดรฟ์ c ในโฟลเดอร์ C:\Horasad7\Hora.mdb

หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้ตั้งค่าให้แสดงนามสกุลของไฟล์ไว้ก็จะเห็นเพียงชื่อไฟล์ว่า Hora


ให้ทำการสำรองข้อมูลไฟล์นี้เก็บไว้เป็นระยะ ทั้งนี้หากข้อมูลในโปรแกรมมีปัญหาหรือท่านต้องการจะย้ายไปใช้เครื่องใหม่ ท่านก็จะสามารถ copy ไฟล์นี้ไปแทนที่ไฟล์ในเครื่องใหม่ได้เลย ข้อมูลที่มีทั้งหมดก็จะยังอยู่ครบครับ