ติดตั้ง-อัพเดทโปรแกรม

คลิปวิธีการติดตั้ง

https://youtu.be/slK1t6BegiU?si=Paq3JJdVlaMZVy6T 

แก้ไขปฏิทิน

ขอแก้ไขข้อผิดพลาดของปฏิทินสำหรับปี 2563 และ 2565-2566 เนื่องจากการประกาศปฏิทินครับ

สามารถแก้ไขโดยการดาวน์โหลดไฟล์นี้

https://7horasad.com/download/Cal.mdb หรือ ลิงค์สำรอง

แล้วเอาไปแทนที่ไฟล์เดิมในโฟลเดอร์ C:\Horasad7 นะครับ

ดูวิธีการได้จากคลิปนี้

https://www.youtube.com/watch?v=Plj92NS6YbA 

วิธีการลงทะเบียน

Facebook