สิทธิ์และการโอน

สิทธิ์และการโอนสิทธิ์

  • โปรแกรม 1 แผ่น ใช้ลงทะเบียนได้ 2 เครื่อง ในชื่อผู้ใช้เดียวเท่านั้น

  • ฟอแมทลงวินโดวส์ใหม่นับเป็นเครื่องเดิม ขอรหัสมาได้ใหม่ครับ ไม่เสียสิทธิ์

  • หากฮาร์ดดิสพัง หรือเปลี่ยนฮาร์ดดิส ถือเป็นเครื่องใหม่ครับ

  • หากต้องการโอนสิทธิ์มาใช้เครื่องใหม่ ให้ uninstall โปรแกรมออกจากเครื่องเดิม แล้วจะได้เลขโอนทะเบียนซึ่งเก็บอยู่ในไฟล์ C:\Horasad7\transfer.txt ให้ส่งเลขนั้นมาพร้อมเลขลงทะเบียนของเครื่องใหม่ครับ