การแก้ปัญหา Error

  1. ข้อความ error เกินราศีที่ 11

  2. ตัวอักษรเป็นตัวยึกยืออ่านไม่ออก

  3. ฟอนต์แสดงผลตัวใหญ่เกิน ไม่สวยงาม

    • แสดงว่าติดตั้งฟอนต์ไม่สมบูรณ์

    • วิธีแก้ไข เข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์มาติดตั้งโดยตรงที่ http://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/

  4. โปรแกรมแสดงผลไม่เต็มหน้าจอ